gms | German Medical Science

14. Jahrestagung der Gesellschaft für Arzneimittelanwendungsforschung und Arzneimittelepidemiologie

Gesellschaft für Arzneimittelforschung und Arzneimittelepidemiologie

15.11. - 16.11.2007, Frankfurt am Main

Kontakt

Dr. rer. soc. Ingrid Schubert
PMV forschungsgruppe
Universität zu Köln
Herderstraße 52-54
50931 Köln

Telefon: (0221) 478 6545
Fax: (0221) 478 6766
E-Mail: Ingrid.Schubert@uk-koeln.de
Online: http://www.pmvforschungsgruppe.de