gms | German Medical Science

GMS Ophthalmology Cases – An Open Access Journal

ISSN 2193-1496

Contact

Prof. Bernd Kirchhof
Direktor der Abteilung Netzhaut- und Glaskörperchirurgie
Zentrum für Augenheilkunde
Universitätsklinikum Köln
Kerpener Str. 62
50937 Köln, Germany

Phone: +49 221 478-4105
Fax: +49 221 478-5922