gms | German Medical Science

Tabelle

Tabelle 1: Perioperative- und Outcomeparameter, MW ± STABW (skalare Variablen), median (min-max) (ordinale Variablen), n (%) (binäre Variablen)