gms | German Medical Science

Abbildung

Abbildung 1: CT-analyse vor Koerperkomposition. Gelb - Visceralfett, Rot - Skelettmuskel, blau – subkutanes Fett